പൊതു വിഭാഗം

തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സൗന്ദര്യം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യം…

“സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളുടെ വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുമോ?” എന്ന് നേരിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ “ഒരിക്കലും ഇല്ല” എന്നേ ആളുകൾ മറുപടി പറയൂ. ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വന്നൂ എന്നും വരാം.
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വിജയസാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട്. സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പാർട്ടികൾ സൗന്ദര്യം ഒരു മാനദണ്ഡം ആക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനം കിട്ടുന്നവരെല്ലാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുമായി ഫ്ലെക്സിൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സൗന്ദര്യത്തിന് കുറച്ച് വോട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു.
 
ശാസ്ത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമാണ്. ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചിലയിടത്ത് പത്തു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ സൗന്ദര്യം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചത്. (ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, അനവധി പഠനങ്ങളുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് പിള്ളയോട് റെഫറൻസ് വെച്ച് എഴുതാൻ പറയാം).
 
ഈ സൗന്ദര്യം എന്നത് ‘സുന്ദരന്റെ മുഖത്തല്ല, കാണുന്നവൻറെ കണ്ണിലാണ്’ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചുമ്മാതാണ്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും, വർഗ്ഗവും, വർണ്ണവും, ജാതിയും, മതവും, പ്രായവും, ലിംഗവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൗന്ദര്യം എന്നതിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കാം. അതിന് സമയമില്ലാത്തവർ എൻറെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലും മതി.
 
സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു ശേഷം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗന്ദര്യം ഉള്ളവർക്ക് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഇത് ‘ഹാലോ എഫ്ഫക്റ്റ്’ എന്ന പ്രതിഭാസം ആണെന്നാണ്. ഒരാളുടെ ഒരു രംഗത്തുള്ള മികവ് കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരു രംഗത്തും അയാൾ മിടുക്കനോ മിടുക്കിയോ ആകുമെന്ന് വെറുതെ ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഹാലോ എഫ്ഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സിനിമാതാരങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്പോഴും ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്പോഴും നാം അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ സൗന്ദ്യര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാവുന്നവരും നേതൃത്വഗുണം ഉള്ളവരും ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പം മനുഷ്യർക്കുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ കാരണം കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപരമാണ്. ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗം ആണല്ലോ. ഒരു മൃഗം കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടാൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഇവൻ/ഇവൾ നമുക്ക് പാരയാകുമോ? രണ്ട്, ഇവനെ/ഇവളെ പങ്കാളിയാക്കാൻ കൊള്ളാമോ? ഈ തീരുമാനങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിവേഗത്തിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ ആ തീരുമാനത്തിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലും ഈ മൃഗ ചിന്തയുണ്ട്. ഒരാളെ കാണുന്പോൾ ഇയ്യാൾ കൊള്ളാമോ എന്ന് അതിവേഗത്തിൽ നാം തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിന് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് അവരുടെ ശരീരവും ശരീര ഭാഷയും ആണ്. ഈ നോട്ടത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ (ഇത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ അളവുകോലായി മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നും ശാസ്ത്രം) നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം.
 
ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ലോകത്ത് മറ്റിടങ്ങളിൽ മാത്രം ബാധകമാണെന്നും കേരളം പോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളിടത്ത് ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും. നല്ല കാര്യമാണ്. ഞാൻ വാദിക്കാൻ വരുന്നില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സൗന്ദര്യം മലയാളികളുടെ വോട്ടിങ്ങിനെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം ജനാധിപത്യം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
 
ശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമുളളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ വായിക്കണം. ഗവേഷകരുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലിമെന്റ് വരെ ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളുടേയും തൊട്ടു താഴെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടേയും ചിത്രം വച്ച് ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തി നോക്കണം.
 
സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അളവിനെ പറ്റി കൂടി പറയാം. ‘ഹെലൻ’ ആണ് സൗന്ദര്യത്തെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്. ഗ്രീക്ക് രാജകുമാരി ആയിരുന്നു ഹെലൻ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി ആയിരുന്നു. വിവാഹ പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പടയായി. ആർക്ക് ഹെലനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്താലും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൂടി ഹെലെനെയും ഭർത്താവിനെയും അച്ഛനെയും കൊല്ലും എന്ന സ്ഥിതി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹെലന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി. ഹെലൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആരെ ആയാലും ആ വിവാഹം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഹെലെനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. അത് ആളുകളെ സമ്മതിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കണക്കിന് ഹെലെനെ സ്പാർട്ടയിലെ മെനെലൗസിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു.
 
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ട്രോയ് രാജ്യത്തെ പാരീസ് എന്ന രാജാവ് ഹെലെനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. (ഹെലൻ സ്വയം ഇറങ്ങിപ്പോയതാണെന്നും വാദമുണ്ട്). രണ്ടാണെങ്കിലും പഴയ കരാർ അനുസരിച്ച് ചുറ്റുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഹെലെനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കൂട്ടുകൂടി. ട്രോയ് രാജ്യത്തേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആയിരം കപ്പലുകളുമായി പോയി എന്നാണ് കഥ.
 
സൗന്ദര്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റായി ഐസക്ക് അസിമൊവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹെലെനെ ആണ്. ഒരു ഹെലെൻ എന്നാൽ ‘ആയിരം കപ്പലുകൾ യുദ്ധത്തിനിറക്കാൻ കഴിവുള്ള സൗന്ദര്യം’ എന്നാണ് നിർവചനം. ഒരു കപ്പലെങ്കിലും ഇറക്കാൻ കഴിവുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന് മില്ലി ഹെലൻ എന്നും പറയും. (അസിമോവിനെ കൂടാതെ വേറെ പലരും ഈ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്).
 
സൗന്ദര്യത്തെ കപ്പല് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ കാശും ആക്കാം എന്നാണ് എൻറെ കണ്ടുപിടിത്തം. കൊച്ചി കായലിൽ ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷന്റെ ഒരു കപ്പലിറക്കാൻ കുറച്ചു നാലു ലക്ഷം ആകുമെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഒരു മില്ലി ഹെലൻ എന്നത് നാല് ലക്ഷം, ഒരു ഹെലൻ എന്നത് നാല്പത് കോടി.
 
Prasanth Nair Prasanth Nairബ്രോയോട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ഡിസ്‌കൗണ്ട് കിട്ടും.
 
(ഹെലെനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന രംഗത്തിന്റെ ലോക പ്രശസ്തമായ ചിത്രം, ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും. ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരനായ ഗിഡോ റെനി വരച്ചത്. ബ്രോയുടെ കൂടെ ലൂവ്ര് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ എടുത്തത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയെന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ).
 
മുരളി തുമ്മാരുകുടി

Leave a Comment