പൊതു വിഭാഗം

അനിൽ ആൻറണിയും കോൺഗ്രസ്സുകാരും

അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ട് ബി.ജെ.പി. യിൽ പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യവിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കോൺഗ്രസ്സ് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

പക്ഷെ അവരെല്ലാം ആ സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

അന്നും പിന്നീടും അനിൽ ആന്റണിയെ ഏറ്റവും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതികരണമാണ് സൈബർ രംഗത്ത് എങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സ്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്.

ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസ്സിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ശ്രമം ഉണ്ടായതായി വായിച്ചില്ല.

അത്ര പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല എന്ന തരത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിച്ചതും.

ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നും പോകുന്നു, ആളുകൾ മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ കൂക്കുവിളികളുമായി കൂടിയിരിക്കുന്നു. കുറേ പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പിന്നാലെയും.

നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത്?

അദ്ദേഹം നിൽക്കണോ അതോ പോണോ?

പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ജന്മം കൊണ്ടാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്.

പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അയാളുടെ അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്ത് കാര്യം?

പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സൂചനകളും നൽകിയ ഒരാളെ പറ്റുന്നത്ര അപഹസിക്കുകയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂക്കി വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ?

കോൺഗ്രസ്സിന് എന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പാഠമേ പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളൂ.

അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ടു പോകാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ ആളൊന്നുമല്ല. ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ പോലും പുറത്തുചാടിക്കാൻ പോന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം സൈബർ രംഗത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും കോൺഗ്രസുകാരിൽ നിന്നു തന്നെയും ഉണ്ടാകുന്നത് മാറി നിൽക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി കാണാം.

കൂടുതൽ ആളുകൾ കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർ പാർട്ടിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അവരോട് സമന്വയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരെ പിടിച്ചു നിർത്താനും പുറത്തെത്തിയവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമായി.

ഉണ്ടാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത്.

മുരളി തുമ്മാരുകുടി

Leave a Comment