പൊതു വിഭാഗം

കുട്ടികളുടെ കാര്യം കുട്ടിക്കളിയല്ല

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പീഡോഫീലിയയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ, അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഒക്കെയാണ് ഫേസ്‌ബുക്കിൽ എന്ന് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി. എന്തുകൊണ്ടോ ഇത്തരക്കാർ ഒന്ന് പോലും എന്റെ വാളിൽ എത്തിയില്ല. എങ്ങനെയോ ഇത്തരക്കാരെയും അവരുടെ ന്യായീകരണക്കാരെയും ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ എന്റെ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ വിജയിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അത് നന്നായി, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒക്കേത്തിനെയും അപ്പോൾ തന്നെ വെട്ടി നിരത്തുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തേനെ.
എന്റെ സമൂഹ മാധ്യമ കണ്ണികളിൽ ചുറ്റു വട്ടത്തൊക്കെ തന്നെ കാണാമറയത്ത് ഇത്തരക്കാർ ഉണ്ടെന്നത് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സമൂഹം എത്ര സാംസ്‌ക്കാരമുള്ളതാണെന്ന് നാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടുത്ത ആളോഹരി വരുമാനമോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമോ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡോ ഒന്നും നോക്കിയല്ല. അവർ സമൂഹത്തിലെ ശക്തി കുറഞ്ഞവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ്. സ്ത്രീകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ, ഇവരോടൊക്കെയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്‌ക്കാരപൂർണ്ണമായ പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മൾ പുരോഗതിയുടെ അളവുകോലായി എടുക്കേണ്ടത്.

അതിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. കാരണം അവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ അവർ സ്വയം പാകമായിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ. പലപ്പോഴും അത് അതിക്രമങ്ങളാണെന്നറിയാൻ പോലും അവർക്കായില്ലെന്നും വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പരിഷ്കൃത സമൂഹവും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗിക വാസന ഉള്ളവർ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്. അവസരം കിട്ടിയാൽ അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശക്തമായ നിയമവും, അതിന്റെ നടത്തിപ്പും, സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണും കരുതലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാകൂ. ഇതിന് നല്ല മാതൃകകൾ ലോകത്ത് എത്രയോ ഉണ്ട്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികം താത്വികമായ അവലോകനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത്തരക്കാരോട് സീറോ ടോളറൻസ് ആണ് സമൂഹം കാണിക്കേണ്ടത്, നിയമവും. ഇത്തരക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നവരും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നവരും ഒന്നോർക്കണം. ചിലർക്ക് ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർ മര്യാദക്കാരാണ്, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ കുഴപ്പമാണ്. കാരണം ഇത്തരം ചിന്തകളുടെ വിഷജലം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന കയത്തിലാണ് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കുകയും മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുതലകൾ തഴച്ചുവളരുന്നതും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും.

ഇത്തരക്കാരും അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരും അപൂർവമല്ലെന്നും അവർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുണ്ടെന്നുമുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും ഈ സംവാദം ഉപകാരപ്പെട്ടു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്കായുള്ള നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും, അതിന്റെ മേൽനോട്ടവും, നടത്തിപ്പും ഒക്കെ ഏറെ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരവസരമാകട്ടെ ഇത്.

Leave a Comment